Thống kê ấn tượng về Facebook trong 6 tháng quaSự Kiện ICT