2014: Rakuten sẽ bắt đầu hoạt động tại Việt Nam?Sự Kiện ICT