10 công ty Internet doanh thu lớn nhất Trung Quốc

Tencent Holdings, 360buy, Alibaba Group, … là những công ty nằm trong danh sách 10 công ty Internet lớn nhất Trung Quốc về doanh thu, do trang China.org giới thiệu.

 

10. Sina

 

Nguồn thu nhập: Giá trị gia tăng

Doanh thu năm 2012: 640 triệu Nhân dân tệ (104 triệu USD)

 

9. SKYEngine

 

Nguồn thu nhập: Trò chơi

Doanh thu năm 2012: 690 triệu Nhân dân tệ (112,6 triệu USD)

 

8. UC Browser

 

Nguồn thu nhập: Trình duyệt

Doanh thu năm 2012: 1 tỷ Nhân dân tệ (163,2 triệu USD)

 

7. Baidu

 

Nguồn thu nhập: Tìm kiếm

Doanh thu năm 2012: 1 tỷ Nhân dân tệ (163,2 triệu USD)

 

6. Vancl

 

Nguồn thu nhập: Thương mại điện tử

Doanh thu năm 2012: 1,14 tỷ Nhân dân tệ (186 triệu USD)

 

5. Mmb.cn

 

Nguồn thu nhập: Thương mại điện tử

Doanh thu năm 2012: 1,14 tỷ Nhân dân tệ (186 triệu USD)

 

4. Dianping.com

 

Nguồn thu nhập: Thương mại điện tử, quảng cáo

Doanh thu năm 2012: 1,2 tỷ Nhân dân tệ (195,8 triệu USD)

 

3. Alibaba Group

 

Nguồn thu nhập: Thương mại điện tử, thanh toán

Doanh thu năm 2012: 1,66 tỷ Nhân dân tệ (270,9 triệu USD)

 

2. 360buy

 

Nguồn thu nhập: Thương mại điện tử

Doanh thu năm 2012: 3,28 tỷ Nhân dân tệ (535,3 triệu USD)

 

1. Tencent Holdings

 

Nguồn thu nhập: Thương mại điện tử, giá trị gia tăng, trò chơi, tìm kiếm

Doanh thu năm 2012: 3,53 tỷ Nhân dân tệ (576,1 triệu USD)

 

VnEconomy