Giám đốc điều hành của Yahoo bị sa thải

Sau thất bại liên quan đến vụ sáp nhập vào Microsoft và hợp đồng quảng cáo trực tuyến với Google, Jerry Yang đã chịu nhiều sức ép từ phía các cổ đông và phải rời bỏ chức vụ CEO ngay khi hã...

Giám đốc điều hành của Yahoo bị sa thải

Sau thất bại liên quan đến vụ sáp nhập vào Microsoft và hợp đồng quảng cáo trực tuyến với Google, Jerry Yang đã chịu nhiều sức ép từ phía các cổ đông và phải rời bỏ chức vụ CEO ngay khi hã...