alt

Barcamp Saigon 2010

As usual, Barcamp Saigon is held on a beautiful Sunday of December 2010 at RMIT University Vietnam. Keeping its traditional activities, Barcamp Saigon focuses on topics related to technolo...

alt

Barcamp Sài Gòn 2010

Đến hẹn lại lên, Barcamp Saigon 2010 đã diễn ra vào ngày chủ nhật đẹp trời 12.2010 tại trường đại học RMIT Việt Nam. Vẫn giữ các hoạt động truyền thống từ những lần tổ chức trước,