Mua sách trực tuyến: chờ thói quen thay đổi

Mặc dù dịch vụ mua sách trực tuyến đã xuất hiện từ năm 2005, nhưng đến nay, nó mới chiếm được 5% thị phần. "Hiện tại mọi thứ vẫn chỉ mới sơ khai, tốc độ tăng trưởng của nó quá chậm" – ông ...