Cựu CEO Ross Levinsohn rời bỏ Yahoo!

Ross Levinsohn, Phó Chủ tịch, CEO tạm thời của Yahoo! từ tháng 5/2012, đã lên tiếng xác nhận việc rời bỏ tập đoàn này, không lâu sao khi nhường "ghế nóng" lại cho vị tân Tổng Giám đốc xinh...