VnExpress đã ra đời như thế nào?

Đây là bài viết của Anh ThắngTĐ – Tổng biên tập VnExpress.net, từng xuất hiện trên blog của anh Trương Đình Anh, Nguyên Tổng Giám Đốc FPT, về sự ra đời của VNexpress.net

...