Sức mạnh của chiếc smartphone

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã bước chân vào sân chơi mobile marketing và đạt được kết quả ngoài mong đợi. Điều đó đồng nghĩa, sức mạnh của chiếc điện thoại di động, đặc biệt sma...

Điện toán đám mây – Không có mạng thì sao?

Cung cấp phần mềm qua mạng dựa trên mô hình điện toán đám mây đang trở thành xu hướng chính trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, liệu chúng có khả dụng nếu đường truyền của bạn không ổn địn...