[Infographic] Lịch sử mạng xã hội

Các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter,... đã trở thành công cụ thông tin liên lạc và chia sẻ cộng đồng phổ biến đối với hàng tỷ người trên thế giới. Kết nối và chia sẻ thông tin trực...

Startup Việt Nam: Hãy ngừng nói và làm việc

Đây là một bức thư cá nhân từ một người viết bài công nghệ gửi đến tech startup ở Việt Nam, nếu bạn không thích tiêu đề, bạn có thể đi ra. Nếu bạn muốn tranh luận, hãy để lại nhậ...