Yahoo!Mail: Càng cải tiến càng…“chết”

Những người đang sử dụng Yahoo! đang ngày càng cảm thấy bất mãn với những cải tiến lẩn quẩn của Cty Internet này. Dường như giọt nước đã sắp tràn ly khiến cho những người cuối cùng kiên nh...