[HCM] GDG DevFest 2014: “From Developer to Founder”

GDG DevFest (Developer Festival) là sự kiện toàn cầu hàng năm được hỗ trợ trực tiếp từ Google dành cho những lập trình viên được tổ chức ở khá nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi sự kiện DevFest sẽ đượ...