4 loại dịch vụ CNTT sẽ phải xin cấp phép

Theo dự thảo Nghị định về Dịch vụ CNTT đang được Bộ TT&TT lấy ý kiến cộng đồng, trong số 54 loại dịch vụ CNTT, sẽ có 4 loại dịch vụ CNTT phải có giấy phép của Bộ TT&TT mới được phép cung cấp dịch vụ.


Cụ thể gồm: dịch vụ cổng tìm kiếm thông tin trên mạng; dịch vụ tân trang, tái chế, làm mới hàng loạt các sản phẩm phần cứng, điện tử; dịch vụ trung tâm dữ liệu; dịch vụ điện toán đám mây.

 

Cả 4 loại dịch vụ CNTT đều phải đáp ứng một số điều kiện chung như: có đủ năng lực tài chính, nhân sự, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị, phần cứng, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật, bộ máy đáp ứng yêu cầu phù hợp với loại hình và quy mô dịch vụ CNTT đề nghị cấp phép; có đề án cung cấp dịch vụ khả thi, hiệu quả, có đánh giá tác động của việc cung cấp dịch vụ, phù hợp với loại hình dịch vụ đề nghị cấp phép.

 

Để cung cấp 4 loại dịch vụ này, cũng cần cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp về đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, tuân thủ các quy định tại Nghị định trên và các quy định pháp luật khác có liên quan.

 

Ngoài ra, mỗi loại còn phải đáp ứng thêm những điều kiện đặc thù.

 

  • Đối với dịch vụ cổng tìm kiếm thông tin trên mạng, các máy chủ và hệ thống kỹ thuật liên quan phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam; có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn mọi truy nhập tới các thông tin trái pháp luật Việt Nam; có phương án kỹ thuật phù hợp với các điều kiện kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng.

 

  • Với dịch vụ tân trang, tái chế, làm mới hàng loạt các sản phẩm phần cứng, điện tử, phải có các giải pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; có báo cáo đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường của việc cung cấp dịch vụ; có phương án và giải pháp kỹ thuật, công nghệ xử lý hoặc tiêu huỷ phế thải, phế liệu phát sinh trong quá trình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường.

 

  • Trong khi đó, đối với dịch vụ trung tâm dữ liệu, toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ cho thị trường Việt Nam phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam; cơ sở hạ tầng kỹ thuật phải đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về mức đảm bảo kỹ thuật do Bộ TT&TT quy định, có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra; có các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, đảm bảo bí mật thông tin, dữ liệu của khách hàng, và cam kết công bố mức đảm bảo kỹ thuật đạt được của trung tâm dữ liệu mà tổ chức, doanh nghiệp cung cấp; cam kết giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động; đã áp dụng hệ thống quản lý an toàn, bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 27001:2009 hoặc ISO/IEC 27001:2005.

 

  • Và đối với dịch vụ điện toán đám mây, toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ cho thị trường Việt Nam phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, trang thiết bị phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng, yêu cầu áp dụng các chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với mô hình điện toán đám mây theo quy định, có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra; có các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, bí mật thông tin, dữ liệu của khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ; đã áp dụng hệ thống quản lý an toàn, bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 27001:2009 hoặc ISO/IEC 27001:2005; cam kết giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

 

Trong số 50 dịch vụ còn lại, có 3 dịch vụ thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề (gồm dịch vụ tư vấn về giải pháp CNTT, dịch vụ tư vấn về dự án CNTT, dịch vụ tư vấn về quản lý CNTT), còn lại là các dịch vụ CNTT chỉ cần đăng ký cung cấp dịch vụ.

 

Cũng theo dự thảo Nghị định về Dịch vụ CNTT, Bộ TT&TT sẽ hướng dẫn chi tiết các quy định về đăng ký cung cấp dịch vụ CNTT; xây dựng cổng thông tin đăng ký trực tuyến để tạo thuận lợi cho việc đăng ký; công bố công khai trên cổng thông tin này danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành việc đăng ký cung cấp dịch vụ theo quy định.

 

 

Dự kiến Danh mục Dịch vụ CNTT sẽ có 9 nhóm gồm 54 loại dịch vụ:

 

– Nhóm dịch vụ tư vấn CNTT gồm: Dịch vụ tư vấn về giải pháp CNTT; Dịch vụ tư vấn về dự án CNTT; Dịch vụ tư vấn về quản lý CNTT; Dịch vụ tư vấn sử dụng CNTT; Dịch vụ nghiên cứu thị trường về CNTT.

 

– Nhóm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phân phối phần cứng, điện tử: Dịch vụ hỗ trợ sản xuất, gia công phần cứng, điện tử; Dịch vụ tân trang, tái chế, làm mới các sản phẩm phần cứng, điện tử quy mô lớn; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển phần cứng, điện tử; Dịch vụ phân phối sản phẩm phần cứng, điện tử; Dịch vụ bảo hành, bảo trì phần cứng, điện tử.

 

– Nhóm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phân phối phần mềm: Dịch vụ hỗ trợ sản xuất và đóng gói phần mềm; Dịch vụ gia công, sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; Dịch vụ chỉnh sửa, bổ sung tính năng, bản địa hóa phần mềm; Dịch vụ cung cấp, phân phối bản quyền phần mềm; Dịch vụ xuất – nhập khẩu phần mềm; Dịch vụ lưu trữ, hỗ trợ tải phần mềm trên mạng; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển phần mềm, chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ cài đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm.

 

– Nhóm dịch vụ nội dung thông tin số: Dịch vụ nhập, cập nhật, xử lý thông tin, dữ liệu số; Dịch vụ số hóa các văn bản, tài liệu, ấn phẩm, tác phẩm có bản quyền; Dịch vụ cung cấp, phân phối nội dung thông tin số qua các phương tiện lưu trữ độc lập; Dịch vụ cung cấp, phân phối nội dung thông tin số qua môi trường mạng; Dịch vụ cổng tìm kiếm thông tin trên mạng; Dịch vụ cho phép tạo, tải lên, lưu trữ thông tin, dữ liệu của người dùng trên môi trường mạng (không bao gồm dịch vụ mạng xã hội); Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến; Dịch vụ gia công, hỗ trợ sản xuất nội dung số; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm nội dung số; Dịch vụ mạng xã hội; Dịch vụ quản lý, vận hành trang, cổng thông tin điện tử; Các dịch vụ nội dung số khác.

 

– Nhóm dịch vụ đào tạo không chính quy về CNTT: Dịch vụ đào tạo kỹ thuật về CNTT; Dịch vụ đào tạo quản lý về CNTT; Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ tư vấn về CNTT; Dịch vụ đào tạo khác về CNTT.

 

– Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên CNTT: Dịch vụ trung tâm dữ liệu; Dịch vụ điện toán đám mây; Dịch vụ cho thuê phần cứng, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu; Dịch vụ cho thuê nhân sự CNTT; Dịch vụ cho thuê, bán chỗ quảng cáo trên môi trường mạng.

 

– Nhóm dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin: Dịch vụ phân phối, triển khai giải pháp, sản phẩm an toàn, bảo mật thông tin; Dịch vụ thiết kế, phát triển, xây dựng giải pháp, sản phẩm an toàn, bảo mật thông tin; Dịch vụ duy trì, vận hành, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn, bảo mật thông tin; Dịch vụ chứng thực chữ ký số, chữ ký điện tử.

 

– Nhóm dịch vụ CNTT khác: Dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT; Dịch vụ quản lý, vận hành, duy trì hệ thống CNTT; Dịch vụ kiểm thử sản phẩm CNTT; Dịch vụ CNTT khác do Bộ TT&TT quy định.

 

– Các dịch vụ trên nền CNTT: Dịch vụ gia công quy trình kinh doanh bằng CNTT (BPO); Dịch vụ trung tâm hỗ trợ khách hàng, trả lời trực tuyến qua môi trường mạng (Contact Center); Dịch vụ kinh doanh thương mại điện tử; Dịch vụ đào tạo trực tuyến; Dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa trên môi trường mạng; Các dịch vụ trên nền CNTT khác.

 

 

Theo ICT news