Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012

.vn – Tại Diễn đàn Thương mại điện tử Việt Nam “Ecombiz 2012”, Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử (TMĐT) năm 2012 cho thấy một số chuyển biến tích cực trong hiện trạng phát triển TMĐT tại Việt Nam.

 

Đây là sự kiện thương mại điện tử lớn nhất trong năm được tổ chức thường niên.

 

Tại Diễn đàn này, VECOM đã công bố Chỉ số Thương mại điện tử 2012 (EBI 2012). Chỉ số Thương mại điện tử giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá nhanh chóng và tin cậy mức độ ứng dụng thương mại điện tử theo từng địa phương (có xếp hạng), đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ tiêu.

 

Theo báo cáo, có 42% trong tổng số 3.193 doanh nghiệp tham gia điều tra cho biết đã xây dựng website riêng, 11% doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng website trong năm 2012. Phần lớn doanh nghiệp đã quan tâm cập nhật thông tin trên website một cách thường xuyên. So với năm 2011 thì chỉ có 30% quan tâm xây dựng website TMDT riêng.

 

 

 Action.vn/VECOM