[VNNIC] Báo cáo tài nguyên Internet 2014

Báo cáo tài nguyên Internet 2014 do VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam) là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam năm 2014, cung cấp số liệu thông tin và phân tích về mức độ, tình hình đăng ký sử dụng tài nguyên Internet, qua đó phản ánh về hoạt động Internet và sự tăng trưởng của kinh tế Internet Việt Nam trên khía cạnh phát triển tài nguyên Internet.

Một số sự kiện nổi bật trong báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam năm 2014:

  • Tên miền “.vn” vẫn giữ vị trí đứng đầu khu vực Asean về số lượng đăng ký sử dụng và vị trí thứ 7 trong TOP 10 các quốc gia châu Á về số lượng tên miền quốc gia.
  • Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ ngày 01/9/2014 được đánh giá là cú hích để “kích cầu” một thị trường thực sự cho tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phát triển.
  • Tháng 8/2014, số lượng tên miền tiếng Việt (TMTV) đạt mốc 1 triệu tên miền.
  • Với số lượng địa chỉ IPv4 là 15.627.008, Việt Nam giữ vị trí thứ hai Đông Nam Á và đứng thứ 8 trong khu vực Châu Á và đứng thứ 26 trên thế giới.
  • Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.vn”

Bản tiếng Việt:

Bản tiếng Anh: