Hành vi và xu hướng sử dụng Internet tại Việt Nam

Theo số liệu của Tổ chức giám sát doanh nghiệp quốc tế BMI, Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng Internet khá cao, 9% mỗi năm. Với tốc độ tăng trưởng đó các ngành nghề liên quan như dịch vụ gia tăn...

[VNNIC] Báo cáo tài nguyên Internet 2014

Báo cáo tài nguyên Internet 2014 do VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam) là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam năm 2014, cung cấp số liệu thông tin và phân tích...

[Infographic] Thế giới đầu tư mạo hiểm 2014

Đầu tư vốn mạo hiểm là đầu tư kể từ giai đoạn ý tưởng, cho tới giai đoạn phát triển mở rộng khi công ty đã sản xuất và bán sản phẩm, cho tới giai đoạn chuẩn bị thoái vốn bằng cách bán lại cổ phần. Đâ...

[Infographic] Social Intranet: Khi cộng tác lên ngôi

Social Intranet, hiểu nôm na là một mạng xã hội dành cho nội bộ doanh nghiệp. Nó còn được định nghĩa như là một khái niệm mới cho văn phòng điện tử hiện đại. Giúp tăng cường tính tương tác, truyền th...