[Infographic] Những điểm khác biệt của Amazon và Alibaba

Alibaba của Trung Quốc đang trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Amazon. Họ nắm giữ 80% thị phần thương mại trực tuyến ở Trung Quốc...

LATEST NEWS

MUST READ