Báo cáo tổng quan Digital khu vực châu Á – Thái Bình Dương

WeAreSocial công bố một bản báo cáo về tình hình tổng quan ngành công nghiệp số của các nước châu Á – Thái Bình Dương (2014 ASIA-PACIFIC DIGITAL OVERVIEW)

Internet ở Việt Nam được hình thành và phát triển từ năm 1997. Từ đó đến nay, Việt Nam luôn được thế giới đánh giá thuộc nhóm những quốc gia có số người sử dụng internet tăng nhanh nhất hằng năm.

internet use

Hơn 36 triệu người dùng Internet tại Việt Nam, trong đó lượng người sử dụng Facebook đạt mức 20 triệu.

VN snapshot

Trung bình người Việt sử dụng Internet trên máy tính mỗi ngày 4 giờ 37 phút và còn trên thiết bị di động là 1 giờ 43 phút.

VN internet

Trong đó 97% người sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm địa điểm, 95% là để tìm kiếm thông tin về sản phẩm và 60% sử dụng điện thoại thông minh để mua sắm.

VN phone usage

Bản báo cáo chi tiết tại đây:

  • Thành Công

    Không biết có link download hay slideshare không?