Báo cáo xu hướng người dùng trên các kênh quảng cáo 2014

Báo cáo sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về xu hướng sử dụng của người dùng trên các kênh quảng cáo khác nhau, bao gồm: Internet, TV, Newspaper, Radio …

Theo nghiên cứu mới của Nielsen trong năm 2014, dựa trên kết quả khảo sát 1,000 người tại Việt Nam.