Các chuyên gia mừng khi Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ICT