Các trang báo lỗi 404 độc đáo nhất trên Internet

Bạn có nghĩ những trang báo lỗi 404 thường gặp lại có thể trở nên thú vị thế này không?

 

Trang báo lỗi của TechCrunch với một người bị tụt quần và hình 404 che vị trí nhạy cảm.

 

Bạn có thể chơi trò Pacman ngay trên trang báo lỗi này.

 

Bạn có thể “nghịch” với khối lập phương này bằng cách xoay các phía hay phóng to, thu nhỏ.

 

Một người đàn ông rất hài hước.

 

Blippy với trang báo lỗi hết sức ngộ nghĩnh.

 

“Lỗi rồi anh ơi”.

 

Trang báo lỗi 404 của Lego.

Trang Local Fitness báo lỗi 404 với một cú đấm vào mặt của chú Kangaroo.

 

“Giống như chính quyền Obama, trang báo lỗi 404 này chẳng dẫn bạn tới đâu cả!”

 

 

 

 

 

 


Theo GenK

Các trang báo lỗi 404 độc đáo nhất trên Internet

Bạn có nghĩ những trang báo lỗi 404 thường gặp lại có thể trở nên thú vị thế này không?

 

Trang báo lỗi của TechCrunch với một người bị tụt quần và hình 404 che vị trí nhạy cảm.

 

Bạn có thể chơi trò Pacman ngay trên trang báo lỗi này.

 

Bạn có thể “nghịch” với khối lập phương này bằng cách xoay các phía hay phóng to, thu nhỏ.

 

Một người đàn ông rất hài hước.

 

Blippy với trang báo lỗi hết sức ngộ nghĩnh.

 

“Lỗi rồi anh ơi”.

 

Trang báo lỗi 404 của Lego.

Trang Local Fitness báo lỗi 404 với một cú đấm vào mặt của chú Kangaroo.

 

“Giống như chính quyền Obama, trang báo lỗi 404 này chẳng dẫn bạn tới đâu cả!”

 

 

 

 

 

 


Theo GenK

Comments are closed.