Cyclonize chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên

Ngày 22 tháng 10 vừa qua, Cyclonize – một dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ startups Việt Nam chính thức ra mắt cộng đồng.

 

 

Với phiên bản đầu tiên www.cyclonize.com nhằm giới thiệu cùng cộng đồng trang web chính thức của Cyclonize và thu thập nhận xét và đóng góp để hoàn thiện hơn sản phẩm.

Đây là nơi tập trung trình bày lại các ý tưởng startups sáng tạo và thành công của thế giới cho cộng đồng startup Việt Nam. Cyclonize cũng tư vấn xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Startup nào muốn biến ý tưởng thành hiện thực và hỗ trợ quảng bá các ý tưởng startups, những phát minh, nghiên cứu hoặc những trải nghiệm cuộc sống có giá trị thiết thực tại Việt Nam.

Cyclonize nhắm đến mục đích liên kết mọi người nhờ những cụm ý tưởng khác nhau, biến ý tưởng thành hiện thực để phục vụ xã hội.