Đại gia công nghệ hợp tác xây dựng kho tài nguyên cho chuẩn web mới

Với mục đích tạo nên một “nguồn tài nguyên thống nhất” cho tất cả các công nghệ nền web, Apple, Adobe, Facebook, Google, HP, Mozilla, Nokia và Opera đã cùng với W3C xây dựng một website mới mang tên gọi “Web Platform”.

 

Web Platform” sẽ cung cấp những nguồn tin chính xác, cập nhật với các thông tin bổ ích mới nhất về HTML5, CSS3 và những chuẩn web khác, cùng với đó là các thủ thuật dành cho nhà phát triển web cũng như các khóa học về công nghệ mới.

 

 

Cũng theo W3C (World Wide Web Consortium), cổng thông tin này cũng cung cấp trạng thái của các công nghệ web đang được phê duyệt theo thời gian thực ngay trên trình duyệt.

Trang web được xây dựng như một Wiki, cho phép nhân viên của mỗi công ty thành viên có thể nhanh chóng đăng tải các cập nhật của họ ngay lập tức. Dự án đã được tài trợ và có một đội ngũ riêng biệt sẽ lo nhiệm vụ duy trì trang web hoạt động tốt (W3C sẽ phụ trách vai trò quản lý chính của trang).

 

Người dùng có thể tham gia vào diễn đàn để tham khảo cũng như thảo luận về dự án của họ, chia sẻ kinh nghiệm ngay trên kênh IRC riêng.

 

Tất cả các tài liệu được đưa lên Web Platform đều mang bản quyền mở. Cùng với những nội dung được cung cấp bởi các công ty thành viên, khách truy cập cũng được khuyến khích chia sẻ code mẫu, thủ thuật và các hướng dẫn hoặc bất cứ thứ gì có liên quan bằng cách sử dụng từ điển wiki.

Nhận định về trang web mới này, đại diện của Adobe nhận định “Bây giờ chúng ta đã có một cộng đồng trên web để giúp đỡ nhau tạo ra cũng như duy trì và chia sẻ những tài liệu tham khảo bổ ích và toàn diện nhất về các công nghệ web. Hãy đến đây và cùng đóng góp với chúng tôi!”

 

GenK/TNW