Doanh nhân gốc Việt kiếm 80 triệu USD của Steve Jobs: “Tôi chắc chắn Facebook sẽ thất bại”