Doanh số thương mại điện tử VN 2012: khoảng 700 triệu USD

Bộ Công thương vừa công bố báo cáo về thương mại điện tử năm 2012. Qua khảo sát 47 sàn giao dịch điện tử có đăng ký với Bộ Công thương của Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin, kết quả tổng giá trị giao dịch qua các sàn này năm 2012 đã lên tới 354 triệu USD (khoảng 7.000 tỉ đồng).

 


Nếu tính các sàn này chiếm khoảng 50% thị trường thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin cho rằng quy mô thị trường thương mại điện tử VN đã ở mức 700 triệu USD. Dự đoán, Cục Thương mại điện tử cho rằng đến năm 2015, quy mô thương mại điện tử tại VN có thể lên tới 1,3 tỉ USD.

 

Báo cáo cũng cho biết tỉ trọng thanh toán không dùng tiền mặt ở VN đã giảm chỉ còn 11,8% vào năm 2012. Tuy nhiên, tỉ lệ cũng như giá trị thanh toán qua thẻ ngân hàng chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt. Đến cuối tháng 6-2012, tổng số thẻ ngân hàng phát hành đã lên tới 47,2 triệu.

 

TTO