Dự án “EXA trueCloud Server đồng hành khởi nghiệp”

Năm 2013 công ty EXA Việt Nam sẽ phối hợp với Open Consultant (OC) thực hiện dự án “EXA trueCloud Server đồng hành khởi nghiệp”.

 

 

Mục đích của dự án nhằm giúp cho các công ty khởi nghiệp có sản phẩm dựa trên Internet tối ưu khoản chi phí hosting trong quá trình hoạt động. Dự án sẽ kéo dài trong 1 năm, từ 1/2013 đến 1/2014

 

Tổ chức – Vận hành dự án

 

Tham gia dự án có 2 tổ chức chính: OC và EXA Việt Nam. OC tổ chức và quản lý dự án, EXA Việt Nam là đối tác cung cấp dịch vụ EXA trueCloud Server cho dự án.

 

Vai trò – Trách nhiệm

 

Open Consultant

 

 • Tổ chức, quản lý dự án trong suốt thời gian dự án tồn tại 1 năm

   

 • Truyền thông dự án trên Launch/OC

   

 • Trung gian hòa giải vấn đề phát sinh giữa Khởi nghiệp và EXA Việt Nam

 

EXA Việt Nam

 

 • Cung cấp dịch vụ đồng hành cho Khởi nghiệp như một khách hàng

 

 • Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của dự án

 

Cơ chế – Quy trình xét duyệt

 

Để tham gia dự án Khởi nghiệp sẽ qua cơ chế xét duyệt như sau:

 

 • Cơ chế xét duyệt dựa trên 3 cách chính. Từ người giới thiệu, họ có thể là những Khởi nghiệp được chọn ở các tháng trước. Hoặc dự án sẽ chọn trực tiếp Khởi nghiệp tham gia. Hoặc đăng ký tham gia trực tiếp tại http://bit.ly/U5Qusr

   

 • Xét duyệt ưu tiên chọn từ người giới thiệu -> dự án chọn trực tiếp -> đăng ký tham gia trực tiếp

   

 • Khi có email thông báo từ dự án, Khởi nghiệp gửi thông tin tổng quan về sản phẩm của mình theo địa chỉ email gửi

   

 • Thời gian công bố dự án được chọn là tuần đầu tiên của tháng

   

 • Mỗi tháng có 5 Khởi nghiệp được xét duyệt

   

 • Lặp lại từ 1->5 hàng tháng cho đến hết thời gian chạy dự án

 

Theo OC