Facebook có thể kiếm được 10 tỷ USD từ quảng cáo?

.vn – Facebook đã bán được 1 tỷ USD mỗi quý và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên, doanh thu từ quảng cáo của mạng xã hội lớn nhất thế giới này trong năm 2012 có thể là 5 tỷ USD hoặc nhiều hơn.


CEO Simon Mansell của TBG Digital (công ty quản lý và kinh doanh quảng cáo cho Facebook) quyết định thực hiện nghiên cứu dựa trên các số liệu hiện tại của Facebook.

 

Số liệu giả định là Facebook bán được toàn bộ quảng cáo trong kho-điều chưa từng xảy ra. Và cũng giả định là Facebook không tăng thêm không gian quảng cáo trên mỗi trang-điều đang xảy ra. Giả định CPM (cost per thousand users) không tăng lên và bỏ qua quảng cáo hiển thị trên di động (nếu có) với con số người dùng như hiện tại.

 

Theo thống kê mỗi tháng người dùng truy cập trung bình 798 trang trên Facebook. Giả sử 20% trong số này là trang chủ ~160

 

160 trang x 1 ad = 160 impressions (lượt hiển thị)

 

850 triệu người dùng = 136,000,000,000 impressions

 

$2.50 CPM (“cost per thousand impressions”) = $340,000,000 / month. (CPM tại Mỹ hơn $4. Nhưng ở một số nơi khác thì thấp hơn nên ta lấy con số trung bình)

 

638 những trang còn lại x 4 ads = 2,552 impressions.

 

Có những trang có nhiều hơn 4 quảng cáo nhưng ở đây chỉ lấy con số trung bình.

 

850 triệu người dùng = 2,169,200,000,000 marketplace impressions

 

$0.22 CPM = $477,224,000.

 

(CPM trung bình $0.22 từ báo cáo quý 4 của TBG Digital-> Xem tại đây)

 

Tổng cộng 1 tháng $817.000.000

 

Vậy một năm có thể đạt được 9.8 tỷ USD.

 

Tham khảo Businessinsider