FPT lãi 755 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm 2012, FPT đạt lợi nhuận trên 755 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2011, hoàn thành 98% kế hoạch.
FPT cho biết, doanh thu của tập đoàn trong 4 tháng là gần 7.826 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là hơn 453 tỷ đồng, tăng 21% và hoàn thành 96% kế hoạch. Lãi cơ bản đạt 2.099 đồng/cổ phiếu.

 

Theo FPT, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ vẫn ở mức tăng trưởng đáng kể.

 

Mới đây, FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội, thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 45%. Trong đó, cổ tức chi trả bằng tiền mặt là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu (cổ tức đã tạm ứng là 10%). Cổ tức bằng cổ phiếu là 25% (4 cổ phần hiện hữu được chia thêm 1 cổ phần mới). Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2011 đạt 7.861 đồng.

 

Đại hội cổ đông cũng thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017. HĐQT mới gồm 7 thành viên, trong có 4 thành viên đang công tác tại FPT là ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc, ông Đỗ Cao Bảo và ông Trương Đình Anh. 3 thành viên còn lại do các cổ đông lớn đề cử gồm: ông Lê Song Lai – Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đề cử; bà Lê Nữ Thùy Dương – Orchird Fund đề cử và ông Jean-Charles Belliol – Red River Holding đề cử. Ông Trương Gia Bình tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT.

 

Theo ICTnews