Giám đốc Đối tác Chiến lược của Google tại Đông Nam Á nói về cốt lõi thành công