KHỞI NGHIỆP

Tìm hiểu và cuộc đời và tiểu sử Đoàn Nguyên Đức...

Đoàn Nguyên Đức – Hay thường gọi là Bầu Đức, ông là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam...

SỰ KIỆN