FPT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Tổng Giám đốc FPT, thay ông Trương Gia Bình. Ông Ngọc là một trong các thành viên sáng lập và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồn...

Ghế CEO Zynga lành ít, dữ nhiều

Bắt đầu từ ngày 8/7/2013, ông Don Mattrick, 49 tuổi, quốc tịch Canada sẽ chính thức đảm nhiệm chức Giám đốc điều hành (CEO) của Zynga, hãng cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến trên điện t...