Gọi vốn và Đầu tư – Những điều cần biết dành cho startups

Hầu hết những startups trong ngành công nghệ đều mong một ngày nào đó nhận được đầu tư. Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp vẫn nghĩ là chỉ cần một ý tưởng tuyệt vời là có thể gọi vốn rồi mới xây dựng sản phẩm.

Nhưng thực tế là startup bây giờ hiếm khi bắt đầu theo cách đó.

Các startup phải trải qua giai đoạn biến ý tưởng thành một sản phẩm hữu hình bằng các nguồn lực có sẵn, các khoản vay, tiền tiết kiệm hoặc những khoản đầu tư nhỏ từ bạn bè, người thân. Sau tất cả những nỗ lực để tồn tại và xây dựng một sản phẩm hữu hình đó, startup mới bắt đầu liên hệ được với các nhà đầu tư bên ngoài.

Và khi có cơ hội tiếp cận với những nhà đầu tư tiềm năng, thuyết phục được họ cũng là một nghệ thuật. Trước khi bắt đầu gọi vốn, bên cạnh một sản phẩm tốt, bạn còn cần phải trang bị những gì khi tiếp cận nhà đầu tư?

Tài liệu tham khảo do .vn biên soạn hy vọng sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về chủ đề này