Google năm 2014: Thiết bị mới, lợi nhuận tăng và sự bùng nổ của mạng xã hội