[HCM] BARCAMP Sài Gòn 2011

BarCamp là một sự kiện về công nghệ trong đó người tham gia trực tiếp thuyết trình thảo luận các vấn đề xung quanh công nghệ, bao gồm lập trình, thiết kế web, ứng dụng công nghệ, đào tạo, thương mại điện tử,…

 

 

Sẽ không có thính giả mà chỉ có những người tham gia. Người tham dự chính là những người chủ tọa những nhóm thảo luận, trình diễn về công nghệ hoặc trở thành những người tình nguyện đóng góp vào họat động của sự kiện. Tất cả những chủ đề sẽ được đưa vào chương trình vào ngày diễn ra sự kiện. Những người có mặt tại sự kiện sẽ lựa chọn những chủ đề thảo luận mà họ muốn tham gia vào.

 

Bất cứ ai cho rằng mình có thể tham gia và đóng góp đều được chào đón.

 

Sự kiện sẽ được sử dụng 2 ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Thời Gian

Chủ nhật, 11 Tháng 12 Năm 2011

Từ 8:00AM – 5:00PM

 

Đăng Ký

Click vào đây để đăng ký

 

Suy nghĩ về chủ đề bạn muốn thuyết trình, hy vọng bạn sẽ chuẩn bị được 1 chủ đề để thảo luận

 

Hãy sớm đăng ký chỗ cho bạn vì số lượng có hạn.

 

Địa điểm

Trường Đại Học Quốc tế RMIT

702 Đại lộ Nguyễn Văn Linh

Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh


[HCM] BARCAMP Sài Gòn 2011

BarCamp là một sự kiện về công nghệ trong đó người tham gia trực tiếp thuyết trình thảo luận các vấn đề xung quanh công nghệ, bao gồm lập trình, thiết kế web, ứng dụng công nghệ, đào tạo, thương mại điện tử,…

 

 

Sẽ không có thính giả mà chỉ có những người tham gia. Người tham dự chính là những người chủ tọa những nhóm thảo luận, trình diễn về công nghệ hoặc trở thành những người tình nguyện đóng góp vào họat động của sự kiện. Tất cả những chủ đề sẽ được đưa vào chương trình vào ngày diễn ra sự kiện. Những người có mặt tại sự kiện sẽ lựa chọn những chủ đề thảo luận mà họ muốn tham gia vào.

 

Bất cứ ai cho rằng mình có thể tham gia và đóng góp đều được chào đón.

 

Sự kiện sẽ được sử dụng 2 ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Thời Gian

Chủ nhật, 11 Tháng 12 Năm 2011

Từ 8:00AM – 5:00PM

 

Đăng Ký

Click vào đây để đăng ký

 

Suy nghĩ về chủ đề bạn muốn thuyết trình, hy vọng bạn sẽ chuẩn bị được 1 chủ đề để thảo luận

 

Hãy sớm đăng ký chỗ cho bạn vì số lượng có hạn.

 

Địa điểm

Trường Đại Học Quốc tế RMIT

702 Đại lộ Nguyễn Văn Linh

Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh


Comments are closed.