[HCM] Barcamp Saigon 2012

BarCamp là một sự kiện về công nghệ trong đó người tham gia trực tiếp thuyết trình thảo luận các vấn đề xung quanh công nghệ, bao gồm lập trình, thiết kế web, ứng dụng công nghệ, đào tạo, thương mại điện tử,…

 

Sẽ không có thính giả mà chỉ có những người tham gia. Người tham dự chính là những người chủ tọa những nhóm thảo luận, trình diễn về công nghệ hoặc trở thành những người tình nguyện đóng góp vào họat động của sự kiện. Tất cả những chủ đề sẽ được đưa vào chương trình vào ngày diễn ra sự kiện. Những người có mặt tại sự kiện sẽ lựa chọn những chủ đề thảo luận mà họ muốn tham gia vào.

 

Ai sẽ là những người tham gia?

 

Bất cứ ai cảm thấy mình có thể tham gia và có khả năng đóng góp cho nền công nghệ đều được chào đón. Chương trình này hoàn toàn miễn phí.

 

Sự kiện sử dụng 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh

 

Bao giờ và ở đâu?

 

Địa điểm: F-Town Building, Saigon Hi-Tech Park, Q 9, HCM

 

Thời gian: 9h00 – 17h00 ngày Chủ nhật 09/09/2012.

 

Đăng kí tham gia chương trình tại đây