[HCM] Chương trình học Strategic Digital Marketing

Chương trình đào tạo tiếp thị số theo chiến lược mang tính hàn lâm và ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam do VHT Education kết hợp cùng VMI tổ chức. 

 


 

Mục tiêu

 

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

 

 • Hiểu thấu đáo xu hướng Marketing số và những thách thức, vai trò, và trách nhiệm của tiếp thị số trong thời đại mới.
 • Nắm bắt việc tích hợp chiến lược Marketing số vào chiến lược tiếp thị và chiến lược kinh doanh Phát triển chiến lược marketing số thỏa mãn nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng ngày nay.
 • Hiểu rõ các công cụ tiếp thị số và ứng dụng trong tổ hợp marketing.
 • Lập kế hoạch Marketing số và tố chức thực hiện.
 • Ứng dụng marketing số vào truyền thông & xây dựng thương hiệu online.

 

Nội dung

 

1.Marketing hiện đại trong kỷ nguyên số

 

2.Hành vi người tiêu dùng số

 

3.Chiến lược Marketing và chiến lược tiếp thị số theo chiến lược tổng quát

 

4.Các công cụ tiếp thị số

 

5.Digital Marketing Mix

6.Thương hiệu & truyền thông trong kỷ nguyên số

 

7.Lập kế hoạch Marketing số

 

8.Tổ chức vận hành hoạt động Marketing số

 

Chương trình chi tiết tại đây

 

Đối tượng tham gia

 

 • Giám đốc/thành viên ban giám đốc (Directors)
 • Quản lý/chuyên viên Marketing (Marketing Manager/Executives)
 • Quản lý/chuyên viên thương hiệu (Brand Manager/Executive)
 • Quản lý/chuyên viên sản phẩm (Product Manager/Executive)
 • Quản lý/Chuyên viênbán hàng (Sales Manager/Executive)
 • Những người đang làm việc trong lãnh vực Sales và Marketing mong muốn hiểu rõ về tiếp thị số theo chiến lược

 

Phương pháp học

 

– Phương pháp dạy ứng dụng và học thuật
– Case Study & chia sẻ của Guess Speaker
– Bài tập nhóm kết thúc Module
– Bài tập lớn kết thúc khóa học
– Phương pháp học tập theo kinh nghiệm và thực tế : thảo luận, tình huống nghiên cứu, thuyết trình, tranh luận, phản biện, bài tập nhóm, bài tập cá nhân…

Thông tin tổ chức

 

Khoá học này được khai giảng vào 08:30 ngày 17/08/2013. Học liên tiếp 4 ngày thứ 7, từ 08:30 – 17:30.

Địa điểm học : Khách Sạn Asian Ruby, 26 Thi Sách, Quận 1, TP.HCM.

Lớp học tối đa 15 người.

Sử dụng mã ưu đãi “VHTSDM” khi đăng kí khóa học Strategic Digital Marketing sẽ được giảm 10% học phí.

Gửi VMI đến 6089 để được tư vấn đăng kí khóa học.