[HCM] Tuyển dụng Technology Manager, Mobile/Web Developer, Designer

VIETGUYS J.S.C chuyên cung cấp chiến lược marketing tổng thể cho khách hàng

 

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu nhân lực để phát triển dự án mới, VIETGUYS đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau:

 

01 Technology Manager:

 

– Hoạch định và định hướng cấu trúc hệ thống phần cứng & phần mềm cho các sản phẩm (web & mobile) được phát triển

– Xây dựng, quản lý và kiểm soát chất lượng các sản phẩm (web & mobile) được phát triển

– Nâng cao hiệu năng hoạt động của các sản phẩm với lượng truy xuất & dữ liệu lớn, đặc biệt với sản phẩm thương mại điện tử

– Xây dựng các giải pháp phần mềm (web & mobile) giúp tăng hiệu suất làm việc dành cho doanh nghiệp trên thị trường

– Xây dựng, thiết kế và phát triển các dự án và ứng dụng cho công ty và khách hàng

 

01 Designer:

 

– Nghiên cứu, đề xuất phương án thiết kế phù hợp với nội dung của sản phẩm dịch vụ

– Thực hiện thiết kế clip, maquette, giao diện website, giao diện Mobile, flash v..v theo yêu cầu

– Tham gia giám sát, thẩm định chất lượng sản phẩm thiết kế của các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài

– Đề xuất các phương án thiết kế cải tiến kịp thời và phối hợp với các phòng ban xử lý các yêu cầu về kỹ thuật

– Thực hiện các yêu cầu công việc liên quan khác của quản lý và ban giám đốc

 

03 Mobile developer:

 

– Phát triển các ứng dụng trên các nền tảngmobile phổ biến hiện nay (iOS, Android, Windows phone, Symbian)

– Tham gia thiết kế và phản biện thiết kế ứng dụng.

– Phát triển các ứng dụng kết nối dịch vụ với nội bộ và đối tác.

– Phát triển các ứng dụng hiển thị phân phối nội dung số

– Phát triển game trên di động

– Thực hiện các yêu cầu công việc liên quan khác của quản lý và ban giám đốc.

 

02 Web developers:

 

– Xây dựng, thiết kế và phát triển các dự án web và ứng dụng web cho công ty và khách hàng

– Xây dựng, thiết kế và phát triển các dự án tích hợp hệ thống với các đối tác, khách hàng

– Xây dựng, lập trình server tương tác với các ứng dụng trên Mobile

– Xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát triển và vận hành hệ thống đã xây dựng

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc trước Trưởng bộ phận

– Thực hiện các yêu cầu công việc liên quan khác của quản lý và ban giám đốc.

 

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi email về hr@cent.com.vn