[HN] ScrumDay 2013: “Transition”

 

Scrum được coi là một khung làm việc linh hoạt (agile framework) với các giá trị cốt lõi dựa trên tính minh bạch (transparency), quá trình thanh tra liên tục (inspection) và sự thích nghi (adaptation). 

 

ScrumDay là một chuỗi hội thảo phi lợi nhuận chuyên sâu về phương pháp phát triển phần mềm AgileScrum, sự kiện này được diễn ra tại nhiều thành phố trên thế giới. Năm 2012, lần đầu tiên Cộng đồng Scrum tại Hà Nội đã tổ chức ScrumDay và đạt được nhiều thành công tốt đẹp. Đến 2013, ScrumDay với chủ đề “Transition” mong muốn  tiếp tục là Ngày hội của cộng đồng Scrum Hà Nội sẽ được tổ chức:

 

Thời gian: 8:30 – 17:00 Ngày 6/10/2013

 

Địa điểm: FPT Aptech, Tầng 4 – Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Thông tin chi tiết xin xem thêm tại: http://scrumday.vn