Hội nghị BTIC 2012 mang đến tinh thần Silicon Valley và cơ hội dành cho startup