[Infographic] 7 bí quyết làm thương mại điện tử từ những CEO nổi tiếng

Thương mại điện tử là một ngành đang trên đà đang phát triển, nhưng cũng rất phức tạp, đầy thách thức và áp đảo.

Qua hàng chục cuộc phỏng vấn với những doanh nhân thương mại điện tử thành công, chúng tôi tổng hợp được những lời khuyên tốt nhất và đưa chúng vào infoghraphic dưới đây!

infographic-7-loi-khuyen-ve-tiep-thi-thuong-mai-dien-tu