[Infographic] Bán hàng online – Hãy đặc biệt lưu tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng !

Hiện nay, các hãng bán lẻ đang chiếm thị phần ngày một nhiều từ những cửa hàng phổ thông ngoài đường phố. Tuy nhiên, nếu không để tâm vào dịch vụ khách hàng, thiệt hại cho các cửa hàng online sẽ rất to lớn.


CafeBiz