[Infographic] Bức tranh toàn cảnh về quảng cáo online trên toàn cầu

Năm 2011, doanh thu quảng cáo online trên toàn cầu đạt 80 tỷ USD. Google chiếm khoảng 44% thị phần quảng cáo online.