[Infographic] Doanh thu, lợi nhuận của FPT đến từ những lĩnh vực nào?

Hoạt động thương mại vẫn chiếm tới gần 2/3 tổng doanh thu của FPT. Lĩnh vực nội dung số ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong năm vừa qua.


Năm 2011, FPT đạt gần 26.000 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu thuần đạt 25.370 tỷ đồng – lớn nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết.

 

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.502 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm trước – thấp hơn mức tăng trưởng 26,7% của doanh thu thuần.

 

Hoạt động thương mại vẫn chiếm gần 2/3 tổng doanh thu

 

Hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm công nghệ do FPT Trading đảm trách đóng góp 16.309 tỷ đồng doanh thu trong năm vừa qua, tương đương 60% doanh thu tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế đạt 521 tỷ đồng, chiếm 20,7%.

 

Trong đó, hoạt động phân phối sản phẩm CNTT đạt 6.262 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2010 và chiếm 24% tổng doanh thu của FPT.

 

Doanh thu sản xuất và phân phối điện thoại di động đạt 9.369 tỷ đồng, tăng trưởng 26% và chiếm 36% tổng doanh thu.

 

Mảng nội dung số (FPT Online) tăng trưởng mạnh nhất, tăng 129% lên 1.132 tỷ đồng. FPT cho biết doanh thu mảng này tăng trưởng chủ yếu nhờ các lĩnh vực truyền thống như Game online và quảng cáo trực tuyến. Hoạt động thanh toán online và kinh doanh thẻ cũng tăng mạnh nhưng tỷ lệ lãi gộp thấp đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu chung của lĩnh vực nội dung số.

 

Trong lĩnh vực phần mềm, thị trường Nhật Bản chiếm 52% doanh thu của FPT Software trong năm vừa qua và tăng trưởng 35% so với năm 2011.

 

Doanh thu và lợi nhuận một số mảng kinh doanh chính của FPT năm 2011

 

Lợi nhuận

 

Đóng góp 550 tỷ lợi nhuận trước thuế, FPT Telecom vẫn là đơn vị đóng góp lớn nhất, chiếm 22% tổng lợi nhuận của FPT.

 

Xét về tốc độ tăng trưởng, mảng nội dung số cũng tăng mạnh nhất, tăng 65% lên mức 250 tỷ đồng – tương đương 10% tổng lợi nhuận.

 

Một điều cần chú ý là FPT Telecom mang lại nhiều lợi nhuận nhất nhưng tỷ lệ sở hữu của FPT tại công ty này chỉ là 40,4%; cổ đông nhà nước là SCIC nắm hơn 50%. Do vậy phần lợi ích thuộc về cổ đông của FPT do FPT Telecom mang lại không được nhiều như mảng phân phối, phần mềm hay tích hợp hệ thống – những mảng mà công ty mẹ FPT sở hữu 100%.

 

Tương tự đối với FPT Online, tỷ lệ sở hữu hợp nhất chỉ là 49,6% (FPT trực tiếp sở hữu 15% và FPT Telecom nắm 57%).

 

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012, lãnh đạo FPT cho biết FPT đang thương thảo với SCIC về vấn đề sáp nhập FPT Telecom.

 

Trong năm 2011, FPT đã thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của FPT Software, FPT IS và FPT Trading, đưa 3 công ty này thành công ty con do FPT sở hữu 100%.

 

Ngoài việc đưa 3 công ty FPT Software, FPT IS và FPT Trading thành công ty con nắm 100% vốn, trong năm 2011, FPT cũng đã thành lập FPT Investment để quản lý các khoản đầu tư tài chính, bất động sản.

 

Kế hoạch 2012

 

Năm 2012, kế hoạch kinh doanh hợp nhất của FPT là 31.300 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 21% và 3.000 tỷ đồng LNTT, tăng 22%.

 

Với việc lợi nhuận 2011 tăng 30% và kế hoạch lợi nhuận 2012 tăng 22% thì dường như tham vọng tăng gấp 4 lần lợi nhuận sau 4 năm mà FPT đề cập hồi đầu năm 2011 rất khó có thể thực hiện được.

 

 

Nhìn vào kế hoạch 2012 có thể thấy FPT kỳ vọng nhất vào mảng viễn thông nội và nội dung số, dự kiến tăng trưởng 29% và 26% – mức cao nhất trong tất cả các mảng kinh doanh.

 

Kế hoạch lợi nhuận của 2 mảng này là 1.025 tỷ đồng, chiếm 34% kế hoạch lợi nhuận hợp nhất.

 

Hai mảng dự kiến thấp hơn mức tăng trưởng chung của Tập đoàn là là Tích hợp hệ thống (19%) và Thương mại (17%).

 

Tóm tắt cơ cấu đóng góp các mảng kinh doanh vào kết hợp nhất của FPT năm 2011

 

Theo CafeF