[Infographic] Kết quả kinh doanh của một số “ông lớn” công nghệ – viễn thông Việt Nam

Hiện tại, mới chỉ có lác đác vài doanh nghiệp công nghệ đã lên sàn hoặc đã công khai số liệu tài chính.Theo Cafebiz