[Infographic] Liệu Google có đang ‘làm hư’ bộ não của chúng ta ?

Sự tiến bộ của công nghệ nói chung cũng như sự “lạm dụng” Google nói riêng đã khiến loài người đang thui chột dần những khả năng quý giá của não bộ.



CafeBiz