[Infographic] Một số thông tin tài chính của Facebook khi IPO

Một số các dữ liệu tài chính khác đã được Facebook tiết lộ trong hồ sơ nộp đơn của mình, bao gồm doanh thu năm 2011 là 3,7 tỷ USD, lợi nhuận 1 tỷ USD, tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong công ty cũng như tình hình lương bổng của các giám đốc công ty.
Theo tinhte.vn