[Infographic] Nghiên cứu tác động của các thiết bị di động lên người dùng châu Á

.vn – InMobile đưa ra những số liệu liệu thống kê về tác động của các thiết bị di động lên cuộc sống và hành vi người dùng châu Á.