[Infographic] Nghiên cứu tác động của các thiết bị di động lên người dùng US-UK

.vn – InMobile đưa ra những số liệu liệu thống kê về tác động của các thiết bị di động lên cuộc sống và hành vi người dùng US-UK.