[Infographic] Thế giới đầu tư mạo hiểm 2014

Đầu tư vốn mạo hiểm là đầu tư kể từ giai đoạn ý tưởng, cho tới giai đoạn phát triển mở rộng khi công ty đã sản xuất và bán sản phẩm, cho tới giai đoạn chuẩn bị thoái vốn bằng cách bán lại cổ phần.

Đây là một cuộc chơi cho những nhà đầu tư sành sỏi. Xác suất thành công thấp, vì thế, nhà đầu tư rất cẩn trọng trong việc nên đầu tư vào công ty nào. Infographic dưới đây trình bày về những giai đoạn của quá trình đầu tư vốn mạo hiểm cũng như các đặc điểm của nó.

nganh_cong_nghiep_dau_tu_von_mao_hiem

Tinh Tế/Visual.ly