[Infographic]Những con số đằng sau các ấn phẩm đồi trụy

Cùng với sự phát triển của mạng Internet, các văn hóa phẩm đồi trụy cũng phát triển theo xu hướng phát triển đó.

 

Và cho đến nay, chúng đã chiếm một phần không nhỏ trong lượng thông tin đồ sộ trên mạng Internet. Hãy cùng theo dõi bài Infographic sau để thấy được tầm ảnh hưởng của các văn hóa phẩm đồi trụy đó.

 

Infographic.vn